Den sønderjyske historiekanon

– lærervejledning til ungdomsuddannelserne og grundskolen

Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en kanon se ud, hvis det ikke er politikere og eksperter, men almindelige unge, der skal bestemme, hvilke begivenheder er vigtige at huske, og hvilke der kan sendes på glemslens losseplads? Lad dine elever være med til at skrive deres regions historie!

Den sønderjyske historiekanon er et interaktivt læremiddel, hvor dine elever kan blive klogere på den sønderjyske historie og debattere, hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie der har størst betydning for deres liv i dag. På den måde kan de få en fornemmelse for, hvorfor det er væsentligt at kunne forholde sig til fortiden.

Eleverne bliver gennem tekst og video præsenteret for 20 forskellige højdepunkter fra den sønderjyske historie og skal på den baggrund tage stilling til, hvor betydningsfuld hver enkelt af disse begivenheder er for dem selv i dag. De får endvidere en mulighed for at begrunde, hvorfor en begivenhed er vigtig og kan på den måde indgå i en dialog med andre unge om, hvilke dele af fortiden der er mest betydningsfulde for dem.

På baggrund af de svar, eleverne giver, genereres der dels en individuel ”Min historiekanon” og en kollektiv ”Sønderjysk historiekanon”. Begge disse kanoner kan sammen med hjemmesidens materiale om historiebevidsthed bruges som udgangspunkt for diskussioner om, i hvilken grad man kan tale om en sønderjysk identitet.

Læs lærervejledning for ungdomsuddannelser

Læs lærervejledning for grundskolen